• WAP手机版 加入收藏  设为首页
鸞堂的作用

古老講解儒宗聖教2004.03.23

时间:2014/8/13 10:28:29  作者:宇宙高層能量  来源:懿敕崇心堂  查看:649  评论:0
内容摘要:神是何以生?見壹知之者炁也,又見其次二也,但心之者三,易云一生二、二生三,懿字中分明。壹可云道,次二曰生,心者三生成萬物,是故心,藏之化衍也,萬法由心生之理。

     觀者神嶽,舉頭各見者何其所,何其所書著儒宗神教,其曰聖教。以神說聖,故其宗,儒之者,人所需也,惟人何所需乎?

    仁義禮智信也,所以而完整稱之,儒之者備也,為一人格高尚之人。知其所以,其宗何故,深室所藏者,家神祖語,所示者子孫,具有其繼志,祖宗所期者,立志成人,為祖宗最盼。然其所以聖人具其耳,聞其廣,話有言,聽得之人,意為人所崇者,聖矣!蓋其所成必教之,成之,教以倫倫之所至者常轉自在。

人得之自在,曰孝之倫,在曰倫,故教以孝,使之禮,禮者孝之內涵,教者禮之外涵。故能內外為一,表之孝至、禮至、其文,天瑞之文也,為教之完整。具此以為儒、為宗、為聖,謂之有教無類也,可之。

    神以教,為應世而來,教因人而設,人因學以為信,信其在,其在者,己在者『心』,以心所需神也,故曰心則神,既所以神,神故見懿字。神是何以生?見壹知之者炁也,又見其次二也,但心之者三,易云一生二、二生三,懿字中分明。壹可云道,次二曰生,心者三生成萬物,是故心,藏之化衍也,萬法由心生之理。

    可見心之變化,懿之所以,以三合詮之曰道。蓋道之由來,於此一以貫之,其實其一者『懿』矣,明白此理與道由來,則不失於修,皆成歸宗。老人筆此。


上一篇:没有了
下一篇:從崇心堂的聖務看宇宙高層能量的使命
相关评论

中国儒教会 2014 版权所有 海峡两岸联合制作